Novosti

OBAVIJEST IVKOM VODA d.o.o. Obavijest o dinamici radova na Aglomeraciji do 16. veljače

Petak

Ivkom vode d.o.o. Ivanec, investitor projekta gradnje sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda Aglomeracija Ivanec, obavještava građane o dinamici radova do 16. veljače.

Radovi na polaganju kanalizacijskih kolektora do tada će se izvoditi na sljedećim lokacijama:

  • Etapa III: u Varaždinskoj ulici kod Trinex- Inspekta d.o.o. 
  • etapa Centar: u Ulici Ivana Gorana Kovačića, uz državnu cestu od raskrižja s Rudarskom ulicom prema rotoru; 
  • na raskrižju Mihanovićeve ulice i državne ceste, gdje će se izvoditi radovi na sanaciji buštine prema Ribičkom domu; 
  • u Ulici ak. Mirka Maleza, prije rotora, gdje će se bušiti državna cesta;
  • u Ulici braće Radića od kbr. 16 prema kbr. 13; 
  • u Ulici V. Nazora od Malog caffea prema gradskoj špici, gdje će zbog toga biti zatvorena prometna traka u smjeru centra Ivanca

U planu je i izvođenje kućnih priključaka u Ulici braće Radića, u Ulici Antuna Mihanovića, u Lančiću i u Ivanuševcu, na koje će se korisnici moći priključiti nakon završetka projekta. 

Također je u planu izvođenje pripremnih radova u koritu potoka Pahinsko od kbr. 90 prema kbr. 12. 

Tijekom vikenda, 10. i 11. veljače, sve dionice u užem centru grada bit će prohodne.

print