Novosti

GRAD IVANEC U punom jeku radovi na sanaciji klizišta u Osečkoj

Srijeda

Radovi na sanaciji klizišta u Osečkoj u punom su jeku, a temeljem provedenog postupka javne nabave povjereni su poduzeću TTG iz Višnjice.

Trenutno se vrši zamjena materijala i iskopi, a u tijeku je i navoz drobljenog kamenog materijala.

Slijedi izrada drenaže, izvođenje cijevnih propusta, ugradnja betonskih kanalica, a potom i završno uređenje terena.

Podsjetimo, radi se o klizištu na nerazvrstanoj cesti koje se aktiviralo prije nekoliko godina. Prvotno je to bilo manje oštećenje koje je sanirano, no prošle godine prilikom jače kiše došlo je do urušavanja dijela ceste pa je na tom području dovedeno u pitanje sigurno odvijanje prometa.

Važno je istaknuti da se radi se o „slijepoj“ prometnici te mještani iz tog dijela naselja Osečka nemaju drugi put.

S obzirom na hitnost i ugroženu sigurnost sudionika u prometu Grad Ivanec je prioritetno krenuo rješavati ovo klizište.

Izrađena je projektna dokumentacija, a projekt sanacije apliciran je na javni poziv Hrvatskih voda.

Ukupna vrijednost radova iznosi 446.850 kuna, a s bespovratnih 300.000 financiraju ih Hrvatske vode.

Ugovorena je usluga stručnog nadzora u iznosu od 13.750 kuna

print