Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca