Dokumenti

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Provedba programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom za područje grada Ivanca

Naziv korisnika: GRAD IVANEC

  • Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: K.K.06.3.1.02.0054
  • Ukupna vrijednost ugovora: 356.675,97 kuna
  • Ukupni prihvatljivi troškovi: 335.462,89 kuna
  • Bespovratna sredstva EU: 285.143,44 kuna (84,99%)
  • Udio Grada Ivanca: 50.319,44 kuna (15,01%)

Kratki opis projekta:

Projekt obuhvaća sveobuhvatno informiranje i organizirane edukacije građana, mladih, učenika i djece predškolskog uzrasta o pravilnom odlaganju i održivom gospodarenju otpadom, a sve u cilju smanjenja količina otpada koje se sada odlažu na deponije.   

Edukacije će se provoditi putem javnih tribina i skupova u mjesnim odborima, emitirat će se specijalizirane radijske i TV emisije i spotovi, a bit će tiskani i informativni leci i plakati. Kako bi se i djeca podučila o odgovornom postupanju s otpadom, za njih će biti priređeni poučni igrokazi i predstave (za vrtić i osnovnu školu).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:  

Prilikom izbora vrste izobrazno-informativnih aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta vodilo se računa o odabiru onih koje će biti dostupne što većem broju građana i djece (u dobi od 3 do 15 godina), koji su identificirani kao ciljne skupine, a sve s ciljem postizanja šireg učinka, podizanja svijesti i uspostavljanja održivog sustava gospodarenja otpadom. Na administrativnom području grada Ivanca živi 13.758 stanovnika u 4.099 kućanstava. Njima se mjesečno na kućne adrese distribuira gradsko glasilo Ivanečke novine. S obzirom na to da će se, uz njega, dvaput godišnje dijeliti leci, ovom aktivnošću bit će obuhvaćeno 100% stanovništva, uključujući i starije i nemoćne osobe te osobe s invaliditetom. Plakat će se postaviti na svim frekventnim javnim lokacijama kako bi bili vidljivi svim građanima, dok će se leci, plakati i brošure dijeliti svoj djeci u vrtićima i u školama. Javne tribine održavat će se za stanovnike svih mjesnih odbora, a svima će biti dostupne radijske i TV-emisije s ciljanim propagandnim porukama. Sve navedeno jamči da će projektom biti obuhvaćeno 100 posto gradske populacije.

Razdoblje provedbe projekta:

  • rujan 2018. – srpanj 2019. godine

Kontakt osoba:

Lana Labaš, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542492870
E: [email protected]