Dokumenti

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odluka o pružanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada

Službene objave Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća