Dokumenti

Službene objave Koronavirus - odluke stožera CZ

Odluka o izmjena odluke zabrani napuštanja mjesta prebivališta

Sukladno izmijenjenoj Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj  od 19. travnja 2020. kretanje bez propusnica dozvoljeno je unutar Varaždinske županije. Kretanje van Varaždinske  županije i dalje je moguće je samo sukladno važećim mjerama ograničenja kretanja, odnosno uz važeću propusnicu.

Odlukom je dozvoljeno napuštanje mjesta prebivališta van područja Varaždinske županije u slučajevima: 

 • promet nužan za opskrbu
 • za dnevne migracije u hitnim službama
 • za izvješćivanje javnosti
 • u slučaju potrebe za hitnom medicinskom skrbi
 • zbog vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi o djeci ili starijim osobama
 • za kupnju hrane i osnovnih potrepština
 • za putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće
 • za žurne i operativne službe

Građani mogu propusnice  za kretanje van područja Varaždinske županije

dobiti putem sustava e-građani ili se mogu obratiti na e- mail: [email protected] te priložiti zahtjev koji treba sadržavati: 

 • Ime i prezime
 • OIB
 • Mjesto prebivališta ili stalnog boravišta
 • Svrha putovanja
 • Relaciju/ mjesto putovanja
 • Vrijeme putovanja

Kontakt brojevi telefona Stožera civilne zaštite Grada Ivanca: 091/4693 222;  092/3428 982;

Kako oko ovih odredbi ne bi bilo zabune, napominjemo da će zaposlenici propusnice za putovanja na posao i s posla dobiti od svojih tvrtki, ustanova ili institucija u kojima rade.

Sve pravne osobe i ustanove dužne su voditi evidenciju izdanih propusnica te o njihovom broju obavijestiti Stožer civilne zaštite Grada Ivanca.

Vezano uz navedeno, molimo građane da poštuju zabrane iz Odluke i da ne napuštaju mjesto prebivališta i stalnog boravka van područja Varaždinske županije,  bez valjane propusnice koje izdaju odgovorne osobe u pravnoj osobi, izabrani liječnici obiteljske medicine te Gradski stožer civilne zaštite.