Dokumenti

Službene objave Lokalni izbori 2021.

RASPORED DEŽURSTVA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA IVANCA – LOKALNI IZBORI – DRUGI KRUG

DEŽURSTVO ČLANOVA GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA IVANCA ZA LOKALNE IZBORE 2021. GODINE – DRUGI KRUG

  • TELEFON: 042/ 492 - 850

 

SUBOTA – 29. SVIBNJA 2021.

IME I PREZIME

VRIJEME DEŽURSTVA

MOBITEL

Draženko Jakopović

9,00 - 19,00 sati

098/268-613

Nataša Sever

098/978-4261

Irena Romanić

091/4404-893

Jelena Cuković

091/4404-895

Andreja Ladika

091/619-2047

Snježana Canjuga

099/4404-870

 

NEDJELJA – 30. SVIBNJA 2021. 

IME I PREZIME

VRIJEME DEŽURSTVA

MOBITEL

Draženko Jakopović

 

 

 

06,30 - na dalje

098/268-613

Nataša Sever

098/978-4261

Irena Romanić

091/4404-893

Jelena Cuković

091/4404-895

Andreja Ladika

091/619-2047

Snježana Canjuga

099/4404-870

SJEDIŠTE  IZBORNOG POVJERENSTVA IVANEC, TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B. na kojoj adresi će biti osigurano dežurstvo
e-mail: gip.ivanec@izbori.hr