Dokumenti

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Akti donijeti na 8. Sjednici Gradskog vijeća

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama