Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 36. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca