Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće

Službene objave Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Službene objave Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Službene objave Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca