Dokumenti

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Zaželi - Aktivne u zajednici

 

NAZIV PROJEKTA: Zaželi - Aktivne u zajednici

NAZIV KORISNIKA: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Ukupna vrijednost projekta: 644.235,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 644.235,00 kuna

Kratki opis projekta: GDCK Ivanec projekt provodi u partnerstvu s Gradom Ivancem, Centrom za socijalnu skrb Ivanec, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Općinom Maruševec.

U sklopu projekta zaposleno je sedam žena iz skupine teže zapošljivih osoba (osobe starije od 50 godina života, osoba s invaliditetom, osobe mlađe životne dobi nezaposlene duže od 6 mjeseci). Zaposlene žene (gerontodomaćice) će svojim radom pružati podršku i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju (neovisno o dobi), koje zbog zdravstvenog stanja, bolesti ili nemogućnosti potpore članova obitelji ne mogu adekvatno skrbiti o sebi, a zbog čega dolazi do njihove socijalne isključenosti i institucionalnog smještaja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ciljevi projekta usmjereni su na zapošljavanje teško zapošljivih žena, a kroz predmetni projekt zaposleno ih je sedam, pet s područja grada Ivanca i dvije s područja općine Maruševec. Sve pripadnice ciljne skupine zaposlene na projektu za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju tijekom trajanja projekta, sudjelovati će u verificiranom programu osposobljavanja, cilj kojeg je steći pripadajuće javne isprave/potvrde kojima će povećati konkurentnost na tržištu rada, odnosno mogućnost zapošljavanja po završetku projekta. Također, cilj projekta je pružiti pomoć starim, bolesnim i nemoćnim osobama.

Tijekom provedbe projekta gerontodomaćice će pružati usluge, pomoć, pratnju, razgovor i druženje za minimalno 42 krajnja korisnika, svaka gerotodomaćica za minimalno šest korisnika, starijih i/ili nemoćnih osoba.

Razdoblje provedbe projekta: 15.02.2021. do 15.02.2022. godine

Kontakt osoba: Jasminka Ruhek

Tel.: 042/781-534
Mob.: 099 239 56 93
E-mail: crvenikriz_ivanec@crveni-kriz-ivanec.hr

Aktualni projekti

Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

NAZIV PROJEKTA: Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada
NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec
Ukupna vrijednost projekta: 1.108.556,78 kn
Iznos bespovratnih sredstava: 942.273,26 kn

Kratki opis projekta:

Grad Ivanec prijavio sa na ovaj Javni poziv s ciljem uspostave kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava skupljanja komunalnog otpada, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, gospodarenja otpadom i javnog interesa. U sklopu projekta Grad Ivanec nabavlja spremnike za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. To će građanima omogućiti razvrstavanje otpada, što će u konačnici rezultirati povećanim količinama odvojeno prikupljenog i posljedično recikliranog otpada, smanjenjem udjela biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta i smanjenjem odlaganja miješanog komunalnog otpada, sukladno obavezama propisanim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i ciljevima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2017 - 2022 godine. Planirana je nabava sljedećih spremnika: spremnici za papir - kante od 120 litara - 3400 komada, spremnici za plastiku - kante od 120 litara - 3400 komada, spremnici za biootpad - kante 120 litara -100 komada i kante za biootpad od 240 litara - 26 komada.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Nauče li građani pravilno postupati s otpadom, doprinijet će se smanjenoj količini otpada koji svakodnevno nastaje, stvorit će se sustav kružnog gospodarenja otpadom u kojem će se otpad početi percipirati kao vrijedan i iskoristiv resurs, a ne kao smeće. Upravo nabavljeni spremnici omogućit će pravilno postupanje i razvrstavanje otpada koji će se moći ponovo iskoristiti. Spremnici za papir i plastiku omogućit će i olakšati odvojeno prikupljanje papira i plastike koji se dosad prikupljao u vrećama koje su i same postajale otpad. Građani koji će se pridržavati uputa i reciklirati imati će konkretne koristi, što će se vidjeti na njihovim računima za odvoz otpada. Recikliranjem i ponovnim korištenjem otpada smanjit će se količina miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalištima, što će doprinijeti očuvanju prirodnih resursa područja i smanjenju zagađenja okoliša. Sprječavanjem novih zagađenja neće doći do klimatskih promjena, koje rezultiraju negativnim utjecajem na zdravlje ljudi mortalitetnim posljedicama na biljni i životinjski svijet, što utječe na bioraznolikost područja. Očekuje se da će nabava spremnika generirati pozitivne promjene po pitanju održivog gospodarenja otpadom, a prve rezultate primijetit će gradsko komunalno poduzeće Ivkom d. d. Vodit će se relevantne statističke evidencije i usporedne analize u odnosu na dosad prikupljene podatke koji se tiču količina prikupljenog otpada i količina sortiranog otpada koji se može reciklirati na administrativnom području grada.

Razdoblje provedbe projekta: 2020. - 2021.

Kontakt osoba:

Marina Hudika, Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b
T: 0038542404886
E: marina.hudika@ivanec.hr