Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Javna nabava

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku male nabave za izvođenje radova: Energetska obnova zgrade Društvenog doma Lančić – Knapić

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Otvoreni postupak Javne nabave: Izvedbeni projekt sa projektom opremanja i interijera i okoliša Muzeja planinarstva

Grad Ivanec, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti  za predmet nabave: Izvedbeni projekt sa projektom opremanja i interijera i okoliša Muzeja planinarstva  
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Ivanca dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: marina.drzaic@ivanec.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti na: http://www.ivanec.hr/140-savjetovanje-sa-zainteresiranim-gospodarskim-subjektima