Dokumenti

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 8. sjednice gradskog vijeća

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

III. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2021. godini

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

III. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2021. godinu

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

III. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu