Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Prijedlog Proračuna Grada Ivanca za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu.