Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 06.05.2024. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

I. IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2024. godini

Zatvorena savjetovanja
- 06.05.2024. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u sportu Grada Ivanca za 2024. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 06.05.2024. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2024. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 06.05.2024. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

NACRT I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

Zatvorena savjetovanja
- 06.05.2024. Završio

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2024. godinu i projekcije za razdoblje 2025. i 2026. godine