Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 19.03.2024. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske  dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja za 2024. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 08.03.2024. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odluka o sanaciji neaktivnih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina