Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 15.05.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca za 2023. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 15.05.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

I. Dopune Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec - 2023

Zatvorena savjetovanja
- 15.05.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

I. DOPUNE PROGRAMA javnih potreba u području kulture za Grad Ivanec u 2023. godini

Zatvorena savjetovanja
- 15.05.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 15.05.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 15.05.2023. Završio

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2023. godinu