Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Nacrt prijedloga II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Ivanca za 2023. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Nacrt prijedloga II. Izmjena Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2023. godini

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Nacrt prijedloga II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Ivanca za 2023. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2023. GODINU

Zatvorena savjetovanja
- 05.12.2023. Završio

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Ivanca za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024. i 2025. godine