Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi