Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

II. Izmjene Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini