Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 26.11.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2024. godini

Zatvorena savjetovanja
- 26.11.2023. Završio

Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

Proračun Grada Ivanca za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu