Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 14.02.2023. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja za 2023. godinu