Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 19.04.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Zatvorena savjetovanja
- 19.04.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Grada Ivanca