Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program gradnje i održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda za razdoblje od 2021. – 2024. godine.

Zatvorena savjetovanja

Javna rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna prostorno-urbanističkih planova Grada Ivanca